پژواک

قاطرقاضی
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
 

قاطر قاضی 

 

 

         تشییع کنندش همه ، گریان                   گرقاطــــــرقاضی بدهدجان

       اما خــــــود قاضی چوبمیرد                   ماند به زمین پیکـرعریان!

                                                                                                                                                                                     ـ                                                                                                       ــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          13/5/1361


 
 
کوچ
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
 

                     کوچ

 

 

این سخن بشنوو زین پس ،هشدار                 گوش بگشـــا و شنواین اسـرار

کـــاروانـان   همـــه ، رحلت کردند                 کوچ از این وادی ذلت کـــــردنـد

همــــه از یـــوغ اســــــارت جستند                همـــگان بند ستم بگسستنــــــــد

همـه رفتنـــد  ولی ما خــــــــــوابیم                 تا به کی غرقه دراین غـرقابیم؟

 


 
 
تضمین غزل کاروان ازشیخ اجل
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
 

تضمین غزلی ازشیخ اجل

کــــاروان

 

 

گفتم شود بستان چو فل،دور ار شود ماه چگل

کردم مهیــا چل ،چهل ، ‌با چل یل و چل تیرشل

کز ره  بـدارم کاروان ، امــا شــــدم  از او خجــل

گفتـــــم بگـریم تا ابل ،‌ چون خــر فروماند به گل

                                          وین نیز نتوانــم که دل ، بـــاکاروا نـــــم می رود

 


 
 
رویش
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
 

رویش

 

شقایق ها ولاله ها

                        منادی رویشند ...

وخون:

        غذای خاک وریشه!

 

لاله ای که ریشه درخاک دارد

                                       ازطوفان نمی هراسد!

ولاله زار را

                   فریادمی زند!

 

آری صدای پای بهار را

                               کرها  نمی شنوند!

وکورها

          نمی بینند

                     گسترش بی امان لاله زار را !

 


 
 
نیم کاسه
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
 

 نیم کاسه !

 

رویه بِینان شهر را

                         اثبات نیم کاسه

                                             مصیبتی است!

آن هم

           در روزگاری که رنگ فروشی

                                                  کار روزمره است!

 

اینک

        حاکمان بازار

                           عرضه گر زیباترین رنگ ها شده اند!

وعامیان

           ـــ باچشم های خواب آلود ـــ

                                                محو رنگ کاسه ها !

 

 

خون دل بایدخورد

وقتی که بگذرد

                    کار ازکار

و زیرکاسه

               گردد آشکار !!!


 
 
رشد دوباره
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
 

 رشددوباره

 

 

 

 همه می دانند 

                   ارّه می برد...

 

وهرچه بیشتربرید

کندترخواهدشد!

 

اما درخت مظلوم

 دوباره رشد خواهدکرد

                             وفضارا سبز...!


 
 
پوزشی صمیمانه
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
 

 

 

دوستان عزیز و گرامی

 

غیبت طولانی ام ،موجب شد تانتوانم نظرات ارزشمند شمارا پاسخ گو باشم ،و از این بابت، صمیمانه پوزش می خواهم . امیدوارم مراببخشید . البته سعی می کنم که جبران مافات شود.

 

                                                                                   باپوزشی چندباره :

                                                                                   هورآدیش


 
 
غروب یک ستاره ( یادی ازفروغ فرخ زاد، درسالمرگ آن عزیز)
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
 

           غـــروب یــک ستاره

 

فـروغ از آسمان شعـر ایـران رفت             فـروغ از دیـدگان شعـر ایــرانی

فروغ  اینک به ملک جاودان پرزد            از این دنیای تنگ وتیره وفانـی

 

وزیـد از دور ناگه باد حــرمان هـا             به هم زدبـزم مارا بادلی سنگین

ز دنیا بـــــرد آن با نوی بینـــــا را            هیولای اجل با چنگ زهـر آگیـن


 
 
← صفحه بعد