پژواک

تکاپو
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
 

 

تکاپـــــــــو

 

 

 

چراغانی

               چراغانی

                           چراغانی است شهر ما

و من

در توده انبوه شادی های رنگی

یک

      و تنها یک دلی را در تکاپویم

که آن دل

             شاد باشد شاد

اما نه

          ز لب خند سیاه حرف های چاپ

                                                     اندر روی کاغذها !

                                                     _____________

18  مهر 1346