پژواک

رویش
نویسنده : هورآدیش ( ق.الف.آتش) - ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
 

رویش

 

شقایق ها ولاله ها

                        منادی رویشند ...

وخون:

        غذای خاک وریشه!

 

لاله ای که ریشه درخاک دارد

                                       ازطوفان نمی هراسد!

ولاله زار را

                   فریادمی زند!

 

آری صدای پای بهار را

                               کرها  نمی شنوند!

وکورها

          نمی بینند

                     گسترش بی امان لاله زار را !