کوچ

  کـــوچ                      کوچ این سخن بشنوو زین پس ،هشدار                 گوش بگشـــا و شنواین اسـرار کـــاروانـان   همـــه ، رحلت کردند                 کوچ از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید

رویش

رویش   شقایق ها ولاله ها                         منادی رویشند ... وخون:         غذای خاک وریشه!   لاله ای که ریشه درخاک دارد                                        ازطوفان نمی هراسد! ولاله زار را                    فریادمی زند!   آری ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید

نیم کاسه

 نیم کاسه !   رویه بِینان شهر را                          اثبات نیم کاسه                                              مصیبتی است! آن هم            در روزگاری که رنگ فروشی                                                   کار روزمره است!   اینک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید

رشد دوباره

 رشددوباره        همه می دانند                     ارّه می برد...   وهرچه بیشتربرید کندترخواهدشد!   اما درخت مظلوم  دوباره رشد خواهدکرد                              وفضارا سبز...! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید
آذر 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
تیر 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
6 پست
شعر
65 پست
یادداشت
2 پست
علمی
1 پست
داستان
1 پست