کوچ

  کـــوچ

                     کوچ

این سخن بشنوو زین پس ،هشدار                 گوش بگشـــا و شنواین اسـرار

کـــاروانـان   همـــه ، رحلت کردند                 کوچ از این وادی ذلت کــــردنـد

همــــه از یـــوغ اســــــارت جستند                همـــگان بند ستم بگسستنـــــــد

همـه رفتنـــد  ولی ما خــــــــــوابیم                 تا به کی غرقه دراین غـرقابیم؟

    تا بـه کی بنــــده ی ایـــن و آنـیم  ؟                 بنده ی خلق ، به مشتی نانـــیم

مرگ ، بهتـــــر بود از این خواری                  تا بــه کی بیــم ز مـردن داری؟                

فـرق یک مرده مگر با ما چیست ؟                  زنده ، با نــا م و قد رعنا نیست

زنـــــده بــایــد که توا نا باشــــــــد                   اهـــل انــدیشـــه و بینا  باشــد

هــــــــر چه گفتنــد ، نگویـــد آری                   نکند جــــامه به تن ، ازخواری

    بـــــرده ی کس نشود هـمچون ما                    نخــــورد گول کس و ناکس را

 باید از خـواب گران  برخیــــزیــم                   بر زمیـن ، خون اسارت ریزیم

حــــرف را بس بکنیـم از این پس                   برکنیـــم از ره خود ، هر ناکس

بهر این ، دست قوی می خواهیم                   لیکن افسوس که خود گمراهیم

ورنـــه از راه تــــوافـــق ،‌ باهــم                   دست ها کرده یک ، انــدر عالم

پشت دشمن ، خم ازآن می کردیم                   محوش ازدورجهان می کردیم

                                                                  ________________

            شهریور 1344

 

 

/ 2 نظر / 22 بازدید

• سلام وبلاگتون و مطالبش عالیه...خوشحال میشم که با سایت من ارتباط لینک داشته باشید ونظراتتون را بگذارید سایت ها و ایمیلم • ostadirani.ir • ostadirani93@gmail.com www.harftoharf.ir

• سلام وبلاگتون و مطالبش عالیه...خوشحال میشم که با سایت من ارتباط لینک داشته باشید ونظراتتون را بگذارید سایت ها و ایمیلم • ostadirani.ir • ostadirani93@gmail.com www.harftoharf.ir